Przegrywanie kastet wideo na płyty DVD - cena 18 zł za każdą rozpoczętą godzinę z danej kasety. Nie zajmujemy się obróbką i montażem obrazów ruchomych, każdą kasetę przegrywamy na osobną płytę DVD Sony bez żadnych zmian.